Pravno obaveštenje

Pravno obaveštenje

Indomio.rs je usluga koju nudi Indomio.rs kompanija. Indomio.rs Kompanija može da ponudi svoje usluge na osnovu uslova korišćenja. Posetilac/korisnik/pretplatnik stranica web sajta treba da ih pažljivo pročita pre nego što poseti ili koristi web sajt i usluge Indomio.rs . Ukoliko ne prihvatite uslove korišćenja, molimo Vas da ne koristite web sajt.

1. Uvod

Indomio.rs Kompanija pruža gostima / korisnicima / pretplatnicima pristup velikom broju usluga, stranica, opcija i / ili sredstava, uključujući razne komunikacijske / informacijske alate i usluge e-trgovine. To Indomio.rs uključuje različite vrste oglasa na web sajtu koji kompanija poseduje. Osim ako nije drugačije navedeno, sve već postojeće, kao i sve nove usluge koje mogu biti uključene Indomio.rs, podležu sadašnjim uslovima korišćenja. Gost / korisnik / pretplatnik usluga Indomio.rs razume i prihvata da su stranice / usluge u celosti pružene "kakve jesu" i to Indomio.rs podrazumeva da ne postoji odgovornost za pravovremenost, brisanje, pogrešnu dostavu ili neuspeh za čuvanjem podataka korisnika. Gost / korisnik / pretplatnik je odgovoran za dobijanje pristupa uslugama Indomio.rs, i da pristup može uključivati ​​naknade treće strane (kao što su usluga korišćenja interneta ili troškovi konektovanja). Gost / korisnik / pretplatnik je isključivo odgovoran za plaćanje tih naknada. Pored toga, gost / korisnik / pretplatnik je isključivo odgovoran za sve odgovarajuće tehnologije potrebne za pristup uslugama Indomio.rs.

2. Registracija

Ako neko želi da se registruje na usluge Indomio.rs, saglasan je da: a) pruži istinite, tačne, trenutne i potpune informacije o sebi u relevantnim prijavnim obrascima za pristup sadržaju / uslugama Indomio.rs I b) održava i pažljivo ažurira svoje podatke o registraciji, kako bi bili istiniti, tačni, ažurni i potpuni.

3. Ponašanje korisnika i pretplatnika

Iako Indomio.rs pruža korisnicima / pretplatnicima potrebnu tehnološku infrastrukturu, kao i sredstva za prenos, objavljivanje, slanje emaila i prenos sadržaja, međusobno se razume i prihvata da su sve informacije, podaci, tekst, grafika, fotografije, slike, video zapisi , poruke ili drugi sadržaj, bilo javno objavljeni ili privatno preneseni, isključiva odgovornost fizičke osobe ili pravne osobe od koje je sadržaj potekao. To znači da je korisnik / pretplatnik isključivo odgovoran za sve sadržaje koje postavlja, šalje emailom, prenosi ili na drugi način stavljaja na raspolaganje putem usluga Indomio.rs. Zbog velikog obima, nemoguće je Indomio.rs, kontrolisati celokupan sadržaj koji su korisnici / pretplatnici objavili u uslugama na web sajtu, tako da Indomio.rs ne garantuje tačnost, celovitost, zakonitost ili kvalitet takvog sadržaja. Korisnik / pretplatnik to razume i prihvata da korišćenjem usluge Indomio.rs, može biti izložen sadržajima koji su uvredljivi, nepristojni ili nezakoniti. Ni pod kojim okolnostima i ni na koji način kompanija neće Indomio.rs biti odgovorna za bilo kakve greške ili propuste u bilo kojem sadržaju ili bilo kakvom gubitku ili oštećenju bilo koje vrste sadržaja nastalih usled korišćenja bilo kojeg sadržaja koji su preneseni, objavljeni, slani emailom i ili na drugi način stavljeni na raspolaganje korisnicima / pretplatnicima u uslugama Indomio.rs. U slučaju da Indomio.rs primi obaveštenje da neki sadržaj uzrokuje moralnu ili drugu štetu trećoj strani, zadržava pravo da odmah ukloni takav sadržaj i istovremeno prekine nalog korisnika / pretplatnika koji krši sadašnje uslove. Korisnici / pretplatnici se slažu da ne koriste usluge Indomio.rs za:

  • Prenos, objavljivanje, slanje e-pošte, prenošenje ili na drugi način instaliranje sadržaja koji je protivzakonit, štetan, prieteći, uvredljiv, uznemirujući, vulgaran, klevetnički, nasilan, zlostavljan, rasno, etnički ili na neki drugi način neprikladan, invazivno prema privatnosti druge osobe i privatnim podacima koji stvara atmosferu mržnje i / ili bilo koju drugu vrstu uvrede.
  • Nešto što na bilo koji način šteti maloletnicima.
  • Lažno predstavljanje bilo kog pravnog ili fizičkog lica ili lažno navođenje identiteta korisnika / pretplatnika ili obmanjujuće navesti pripadnost i / ili saradnju korisnika / pretplatnika s drugim entitetom ili osobom.
  • Falsifikovanje ili na neki drugi način lažno predstavljanje korisnika / pretplatnika, kako bi se prikrilo poreklo bilo kojeg sadržaja koji se prenosi putem usluga Indomio.rs.
  • Postavljanje, prenošenje, objavu, slanje e-poštom, ili na neki drugi način postavljanje bilo kog sadržaja od strane osobe koja nema pravo da učini taj sadržaj dostupnim, prema bilo kom zakonu ili drugim pravnim odnosima.
  • Postavljanje, objavljivanje, slanje emailom, ili postavljanje na drugi način softvera ili sadržaja bilo koje vrste (tekst, slika, zvuk, video, animacija) koji krši prava intelektualnog vlasništva bilo koje strane (uključujući poslovne tajne).
  • Prenos, objavljivanje, slanje e-pošte, prenošenje ili na drugi način postavljanje neželjenog ili neovlaštenog oglašavanja ili promotivnog materijala, junk mail "neželjene pošte", spam "neželjene pošte" i bilo kojeg drugog oblika neželjenog oglašavanja bilo kojeg sadržaja.
  • Prenos, objavljivanje, slanje e-pošte, slanje ili na drugi način postavljanje i / ili promovisanje i / ili činjenje dostupanim bilo kog sadržaja koji sadrži softverske viruse ili bilo koji drugi kod , fajlove ili programe osmišljene za prekid, uništavanje ili ograničavanje funkcije bilo kog kompjuterskog softvera ili hardvera ili telekomunikacijske opreme.
  • Namerno ili nenamerno kršenje bilo kog važećeg lokalnog, nacionalnog, evropskog ili međunarodnog zakona i / ili bilo kog propisa koji ima zakonsku snagu i koji se tiče i / ili pokriva bilo kakve usluge Indomio.rs.
  • Ometanje privatnosti na bilo koji način, privatnih i socijalnih prava drugih korisnika / pretplatnika (kao što su prikupljanje i / ili čuvanje podataka drugih korisnika / pretplatnika).
Korisnik / pretplatnik Indomio.rs razume i slaže se da Indomio.rs ne proverava sadržaj unapred Indomio.rs ali da njegovi saradnici imaju pravu (ali ne i obvezu) da prema vlastitom nahođenju odbiju objavljivanje, postavljanje ili pristupe uklanjanju bilo kog sadržaja koji je dostupan na Indomio.rs. Dodatno, Indomio.rs i njihovi saradnici zadržavaju pravo da uklone bilo koji sadržaj koji krši postojeće uslove poslovanja.
Korisnik / pretplatnik razume i saglasan je da mora proceniti i podneti sve rizike povezane s upotrebom bilo kog sadržaja, uključujući oslanjanje na tačnost, potpunost i / ili korisnost takvog sadržaja. U tom smislu korisnik / pretplatnik razume i slaže se da se ne može oslanjati na bilo koji sadržaj koji je kreirao Indomio.rs Ili je postavljen na Indomio.rs za objavljivanje / postavljanje, uključujući informacije dostupne u Indomio.rs I ostale usluge Indomio.rs.
Korisnik / pretplatnik razume i prihvata globalnu prirodu Interneta i dužan je da poštuje ​​lokalna pravila ponašanja svake zemlje. Naročito, korisnik / pretplatnik je dužan da se pridržava zakona koji se odnose na prenos podataka iz Grčke i Europe prema drugim zemljama.


4. Dopuštenje oglašavačima

Pretplatnik koji postavlja i / ili objavljuje podatke, tekstove, grafike, fotografije, slike, video zapise i poruke dopušta slanje i / ili objavljivanje oglasa od strane Indomio.rs na relevantnim stranicama / uslugama.

5. Odšteta

Korisnik / pretplatnik Indomio.rs razume i slaže se da je isključivo odgovoran za naknadu štete Indomio.rs I njegovim saradnicima za bilo kakav pravni spor koji može nastati između Indomio.rs i bilo kog trećeg lica, zbog sadržaja koje korisnik / pretplatnik stavlja na raspolaganje za postavljanje, objavljivanje ili drugi način prenošenja putem usluga Indomio.rs.

6. Izmene o prestanku usluge

0 Indomio.rs zadržava pravo da izmeni i / ili prekine privremeno ili trajno svoje usluge (ili bilo koji njihov deo) sa ili bez prethodnog obaveštenja korisnicima / pretplatnicima.

PAŽNJA: Nalog pretplatnika automatski će se ukinuti u slučaju da se nijedna od usluga ne koristi u roku od dva meseca. Nakon prestanka rada naloga, User ID na adresi Indomio.rs je slobodan. Kao rezultat, može ga koristiti bilo koji novi pretplatnik.

7. Trajanje

Pretplatnik razume i slaže se da Indomio.rs zadržava isključivo pravo da ukine upotrebu pristupnog koda uslugama i / ili ukine dostupnost svog sadržaja onim pretplatnicima za koje veruje da su prekršili uslove korišćenja.

8. Oglašavanje

Indomio.rs ne snosi odgovornost za komunikaciju korisnika / člana s pružaocima usluga trećeg lica koji se na platformi oglašavaju Indomio.rs i za eventualne poslovne odnose koji mogu proizaći iz tog kontakta.

9. Troškovi proizvoda

Informacije o cenama koje se nalaze na ovim stranicama prikazane su samo u informativne svrhe i ne predstavljaju ponude za te proizvode. Navedene cene su predložene cene i mogu se razlikovati od cena koje će pretplatnik dobiti. Kupovina bilo kog proizvoda/usluge podleže uslovima i odredbama relevantnog privatnog ugovora o prodaji koji je sklopljen između pretplatnika i potencijalnog kupca.

10. Prava intelektualnog i industrijskog vlasništva - zaštitni znakovi

Sadržaj stranice je intelektualno vlasništvo firme Indomio.rs Svi znakovi, logotipi i oznake usluga koji se pojavljuju na web sajtu su vlasništo firme Indomio.rs ili trećih lica. Osim izričito navedenih isadržaja (intelektualnih prava trećih lica, saradnika i firmi), sav sadržaj Indomio.rs, uključujući slike, grafiku, fotografije, nacrte, tekstove, usluge i svi ostali fajlovi ovog web sajta su intelektualno vlasništvo, registrovani zaštitni znakovi i oznake usluga firme Indomio.rs i zaštićen je odgovarajućim odredbama grčkog i europskog zakona i međunarodnih konvencija i ugovora. Prema tome, ni jedan od njih ne sme se prodavati, kopirati, menjati, umnožavati, ponovo objavljivati ​​ili prenositi, distribuirati na bilo koji način, u celini ili delimično. Jedini izuzetak može da bude slučaj jednokratne upotrebe i kopiranja dela sadržaja na personalnom računaru, za privatnu upotrebu bez brisanja originalnog znaka, ali ne i za javnu ili komercijalnu upotrebu Indomio.rs, bez kršenja odgovarajućih intelektualnih i industrijskih prava vlasništva na bilo koji način. Ostali proizvodi ili usluge navedeni na ovom web sajtu imaju zaštitne znakove odgovarajućih agencija, organizacija, firmi, subjekata sa kojima sarađuju, udruženjima ili publikacijama, to su njihova intelektualna i industrijska imovina pa zato ti subjekti snose odgovarajuću odgovornost. Korisnik / pretplatnik razume i saglasan je da on / ona nema pravo da kopira, prodaje, preprodaje / ili iskoristi za bilo koje komercijalne svrhe sadržaj Indomio.rs.

11. Ograničenje odgovornosti

Zbog prirode Interneta, ni u kojem slučaju, uključujući slučaj nepažnje i povrede sigurnosti, Indomio.rs ne odgovara za bilo kakav gubitak ili štetu koju gost / korisnik / pretplatnik stranica, usluga, opcija i sadržaja Indomio.rs mogu pretrpeti. Gost / korisnik / pretplatnik mora preduzeti sve radnje na vlastiti rizik. Sadržaji Indomio.rs su prikazani "kakvi jesu", bez implicitnih i eksplicitnih garancija na bilo koji način. U najvećoj meri i u skladu sa zakonom Indomio.rs se izričito odriče garancija bilo koje vrste, bez obzira da li su izražene ili se podrazumevaju, uključujući, ali ne ograničavajući se na podrazumevane garancije za za trgovanje i pogodnosti za određenu svrhu.

Indomio.rs ne garantuje da će stranice, usluge, izbori i sadržaj biti bez prekida, grešaka ili da će greške biti ispravljene. Takođe Indomio.rs se izričito odriče garancija bilo koje vrste, bez obzira da li su izražene ili se podrazumevaju, uključujući, ali ne ograničavajući se na podrazumevane garancije za za trgovanje i pogodnosti za određenu svrhu. Indomio.rs ni na koji način ne garantuje tačnost, kompletnost ili dostupnost sadržaja, stranica, usluga, izbora ili njihove rezultate. Troškove bilo kojih ispravki ili usluga snosi posetillac / pretplatnik a ni u kom slučaju Indomio.rs.

12. Isključenje odgovornosti za informisanje i savetovanje

Sadržaj i informacije sadržane u Indomio.rs čine uslugu gostu / korisniku / pretplatniku Indomio.rs i zajednici korisnika Interneta uopšte i ne smeju se, ni pod kojim okolnostima, smatrati pouzdanim informacijama i / ili savetima ili u bilo kom slučaju prikrivati ​​kao podsticaj za (ne) preduzimanje određene radnje. Indomio.rs obavlja prikupljanje, obradu i distribuciju svog sadržaja, bez da u svakom slučaju garantuje i tačnost, kompetentnost, dostupnost i adekvatnost uopše, kao i da će usluga biti bez grešaka, pogotovo zbog velike količine podataka i zbog učestvovanja trećih lica (osoba ili subjekata) tokom njegove obrade i prikupljanja. To znači da, gosti / pretplatnici / web sajta Indomio.rs koriste usluge na vlastitu inicijativu i preuzimaju određenu odgovornost za proveravanje pruženih informacija.

13. Linkovi ka drugim sajtovima

Indomio.rs ne kontroliše dostupnost, sadržaj, privatnu politiku, kvalitet i celovitost usluga drugih web sajtova i web sajtova na koje je povezana putem linkova, hiperlinkova ili banera za oglašavanje. S tim u vezi, za bilo kakav problem koji bi se mogao pojaviti tokom poseta / korišćenja, korisnik treba da kontaktira odgovarajuće web sajtove, koje snose celokupnu odgovornost za pružanje svojih usluga. Indomio.rs ne prihvata odgovornost za grešku u sadržaju ili uslugama web sajta sa kojim je povezan putem linkova i banera ili na bilo koji drugi način.

14. E-trgovina

Indomio.rs svojim pretplatnicima pruža mogućnost kupovine usluga, putem aplikacija za e-trgovinu, prema uslovima koji propisuje korišćenje takve aplikacije i zaštiti podataka koje pretplatnici daju za korištenje tih usluga.

U slučaju da se transakcije putem aplikacije za e-trgovinu obavljaju između pretplatnika i Indomio.rs, Indomio.rs on je dužan da poštuje o​dluku Z1-496 / 2000 o prodaji na daljinu i odredbe Zakona 2251/1994 za zaštitu potrošača. Dakle, Indomio.rs je dužan da obavesti potencijalnog klijenta o: a) bitnim obeležjima usluga koje pruža, b) ceni, c) količini, d) PDV-u, ukoliko nije uključen u cenu, e) načinu plaćanja, f ) načinu dostave i izvršenja, g) trajanje uslova ponude ili njene cene i h) pravu povlačenja.

Pristup stranicama / uslugama Indomio.rs ne podrazumijeva dodatne troškove, troškova za pristup Internetu, koji je formulisao internet provajder i plaća se isključivo njima.

15. Primenljivi zakon i drugi uslovi

Gore navedeni uvslovi korišćenja Indomio.rs, kao i njihove izmene i dopune, regulišu se i u skladu su sa zakonom Republike Grčke, zakonom Europske unije i relevantnim međunarodni ugovorima. Bilo koja odredba gore navedenih uslova koja nije u skladu sa zakonom prestaje da važi ipso jure i uklanja se iz ovog dokumenta, a da u bilo kom slučaju ne krši valjanost drugih uslova. Ovaj dokument je potpuni ugovor između Indomio.rs i gosta / korisnika / pretplatnika njegovog web sajta i usluga i ne odnosi se ni na koga drugog osim na njih. Nijedna izmena ovih uslova neće se uzeti u obzir ili će biti deo ovog sporazuma, osim ako nije navedena u pisanom obliku i uključena u nju.