Informacije o nekretnini koja zahteva renoviranje:

    Vrsta radova


    Kontakt detalji:

Nađite najboljeg profesionalca za renoviranje!

Indomio stupa u kontakt sa tehničarima i inženjerima širom Srbije da biste renovirali svoj dom, kancelariju ili prodavnicu. Istražite tržište pre nego što renovirate svoj prostor!

Popunite obrazac sa tehničkim radovima kako biste primili ponudu od naših pretplaćenih tehničkih kompanija i profesionalaca za renoviranje. Oni koji će biti zainteresovani će Vas kontaktirati sa ponudom, a Vi ćete odabrati koga želite.

Zahtev nije obavezujući, izražava samo interesovanje!