Zaštita privatnosti

Zaštita privatnosti

1. Predstavljanje

Indomio.rs je usluga ponuđena od Indomio.rs strane kompanije. Politika privatnosti pokriva sve lične podatke posetioca / korisnika / pretplatnika, prikupljene od strane Indomio.rs kompanije tokom njihove posete i korišćenje usluga / web stranica Indomio.rs sajta. Osim toga, ovaj sporazum obuhvata sve preduslove za prikupljanje, obradu i upravljanje ličnih podataka posetioca / korisnika / pretplatnika Indomio.rs na kompanije koje mogu biti povezane sa njim. Ovaj sporazum ne pokriva ni u kom slučaju odnos posetioca / korisnika / pretplatnika od Indomio.rs i bilo koje druge usluge koje nisu pod kontrolom i / ili nekretnine od Indomio.rs. S obzirom na prirodu i obim Interneta, pod kakvim okolnostima, uključujući i slučaj nemara, Indomio.rs će biti odgovoran za bilo kakvu štetu koju posetioci / korisnici / pretplatnici mogu patiti. Posetioc / korisnik / pretplatnik priznaje postojeće uslove i koristi stranice, opcije usluga i sadržaj  Indomio.rs na njegov / njen sopstveni rizik.

2. Prikupljanje podataka i korišćenje

Indomio.rs prikuplja lične podatke: a) kada se posetioc / korisnik / pretplatnik registruje sa svojim uslugama, b) kada on / ona koristi usluge i c) kada on / ona posećuje stranice. Maksimalni mogući broj ličnih podataka koji se traži prilikom registracije su: Ime, prezime, naziv preduzeća, ulica broj, grad, poštanski broj, broj telefona, broj mobilnog telefona, e-pošte. Indomio.rs koristi lične podatke posetioca / korisnika / pretplatnika iz tri opšta razloga:

  • za podršku svojih klijenata / kupaca / korisnika / pretplatnika i da mogu da biraju sadržaj kako bi bio relevantan onome što traže
  • da ispuni zahteve kupaca / klijenata / korisnika / pretplatnika za usluge koje pružaju i preko Indomio.rs,
  • da ih obavesti o novim uslugama.

3. Ispravka i / ili brisanje ličnih podataka

Indomio.rs daje pravo svojim korisnicima / pretplatnicima da izbrišu, isprave / ili unaprede svoje lične podatke i / ili deaktiviraju njihovu registraciju, u svakom trenutku, kada jednostavno posete odgovarajuću uslugu Indomio.rs ili ih obaveštava na bilo koji način (pismo, faks, e-mail, itd).

4. Deljenje i otkrivanje ličnih podataka

Indomio.rs Kompanija je dužna da se lični podatci posetioca / korisnika / pretplatnika ne dele Indomio.rs prodajom, iznajmljivanjem ili objavljivanjem i / ili komunikacijom, bilo kojoj trećoj strani. Indomio.rs može da deli lične podatke posetioca / korisnika / pretplatnika trećim licima / entitetima i / ili osobama samo ako:

  • ima saglasnost posetioca / korisnika/ pretplatnika da dele lične podatke.
  • razmena ličnih podataka entitetima i / ili osobama koje sarađuju saIndomio.rs je potrebna za ispunjenje želja i / ili naredbi korisnicima / članova. Entiteti i članovi koji sarađuju sa Indomio.rs imaju pravo da obrađuju lične podatke koje su korisnici / članovi Indomio.rs dostavi, i to samo u meri u kojoj je neophodno da se pruži podrška Indomio.rs.
  • kako bi bila u skladu sa ostalim zakonima.

5. Reklama

Ako posetioc / korisnik / pretplatnik koji je zainteresovanza reklamiranje na Indomio.rs, želi da primi sve neophodne informacije, on / ona će morati da popuni obrazac prijave sa sledećim podacima: ime, prezime, nazim firme, broj telefona, e-mail adresu, URL. Indomio.rs ne snosi nikakvu odgovornost za politiku privatnosti objavljenih podataka tokom interakcije onih koji su oglas objavili sa posetiocima / korisnicima tih usluga.

6. Cookies

Indomio.rs može koristiti kolačiće da bi identifikovali posetioce / korisnike / pretplatnike određenih usluga i stranica Indomio.rs. Kolačići su male tekstualne datoteke, koje se čuvaju na hard disku svakog posetioca / korisnika / pretplatnika i ne mogu pristupiti bilo kom dokumentu ili datoteki tog računara. Oni se koriste samo da olakšaju pristup posetiocima / korisnicima / pretplatnicima na određene usluge Indomio.rs i za statističke svrhe, tako da mogu da identifikuju oblasti u kojima usluge Indomio.rs su korisne ili popularne ili su za marketinške svrhe. Posetioc / korisnik / pretplatnik Indomio.rs može da resetuje pretraživač kako bi ukazao na to da se kolačići koriste u određenim uslugama Indomio.rs ili da odbije korišćenje kolačića u svakom slučaju. U slučaju da posetioc / korisnik / pretplatnik ovih specifičnih usluga i stranica Indomio.rs ne želi da koristi kolačiće za svoju identifikaciju, on / ona više ne može imati pristup tim uslugama.

Indomio.rs može koristiti kolačiće iz Google analitike za anonimne demografske kategorije i interesovanja.

7. Linkovi ka drugim sajtovima

Indomio.rs uključuje linkove ka drugim sajtovima, koji nisu pod njenom kontrolom, ali pod kontrolom trećih lica (osoba ili entiteta). Indomio.rs nije ni u kom slučaju odgovoran za politiku privatnosti tih trećih lica za svoje posetioce/korisnike.

8. Ulazni pretplatnici

Indomio.rs ne snosi ikakvu odgovornost za sadržaj objavljen od strane pretplatnika na stranicama. Ukoliko Indomio.rs primi obaveštenje da je sadržaj u jednom / bilo kom delu web sajta takav da vređa treća lica i / ili krši lične podatke trećim stranama, zadržava pravo da odmah i bez prethodne najave izbriše relevantne stranice i / ili prekine pretplatu pretplatniku koji je odgovoran za takvu objavu. Ova klauzula se odnosi na tekstove, fotografije, slike, zvučne datoteke, video fajlove i drugi sadržaj koji pretplatnici mogu da postavljaju navedenim stranicama.

9. IP adrese

IP adrese preko koje posetiocev / korisnikov / pretplatnički računar ima pristup Internetu, a zatim na Indomio.rs se čuva za tehničke svrhe i koriste se isključivo za prikupljanje statističkih podataka.

10. Važeći zakon

Upravljanje i zaštita ličnih podataka posetioca / korisnika / pretplatnika usluga Indomio.rs se obavlja po odredbama ovog člana, kao i relevantnim odredbama grčkog zakona (Zakon 2472/1997 o zaštiti pojedinaca u vezi sa obradom podataka o ličnosti, koji je završen odlukama predsednika odbora za zaštitu ličnih podataka, predsedničkim dekretima 207/1998 i 79/2000 i članom 8 Zakona 2819/2000, kao i Zakonom 2774/1999 i evropskim pravom (Direktiva 95/46 / EC i 97/66 / EC). Ovi termini se konstantno dopunjavaju, uzimajući u obzir i činjenicu da se nove tehnologije, naročito Internet, brzo razvijaju, kao i postojeći-ali ipak ni i potpuno razvijeni-zakonski propisi o ovim pitanjima. U tom kontekstu, svi potencijalni odgovarajući propisi će biti predmet ovog člana. U svakom slučaju Indomio.rs zadržava pravo da izmeni uslove i politiku privatnosti, nakon što je obavestio goste / korisnike / pretplatnike i unutar postojećeg i / ili potencijalnog pravnog okvira. Ako se gost / korisnik / pretplatnik ne slaže sa uslovima o zaštiti privatnosti predviđenim u ovom dokumentu, on / ona ne bi trebalo da koristi usluge Indomio.rs.